CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Tuesday, March 4, 2008

Sejarah dan Perkembangan ICT

Rogers(1991) seorang pengkaji media komunikasi mengklasifikasikan sejarah perkembangan ICT kepada empat era utama iaitu Era Penulisan, Era Percetakan, Era Telekomunikasi dan Era Komunikasi Interaktif. Beliau menamakan kesemua ini sebagai evolusi komunikasi manusia.

  • Era Penulisan - Bermula sejak tahun 4000 Sebelum Masihi. Bermula ketika orang-orang Sumeria menulis di atas papan batu. Ketika ini Buku penting di salin tulis. Ini menyebabkan pengetahuan tidak berkembang luas kerana bahan bacaan yang terhad.
  • Era Percetakan - Bermula pada tahun 1456 ketika mesin cetak di cipta oleh Gutenberg dr Jerman. Sebelum itu, pada tahun 1401 teknologi percetakan telah wujud di China. Surat Khabar pertama di terbitkan pada era tersebut.
  • Era Telekomunikasi - Bermula pada tahun 1844. Telegraf dicipta oleh Morse.
  • Era Komunikasi Interaktif - Bermula pada tahun 1946 dengan terciptanya komputer.

1 comments:

_awa dealOva_ said...

hi vijay..blog awak sedikit sebanyak sudah menolong saya..boleh tak awak terang kan
*MAKsUD PENDIDIKAN ICT ALAF GLOBAL
*TAHAP KEGUNAAN ICT..
hope you can help me ok. thx :)